Ritual pentru a intalni omul vie? ii sale,


By Joe Crews Pot să vorbească sau să audă? Alexander Bogomoleţ, un om de ştiinţă rus, a declarat cu o ocazie că omul va ajunge să trăiască cel puţin de ani. De fapt a şi preparat un ser care trebuia să încetinească procesul îmbătrânirii din ţesuturile corpului. Din nefericire, medicul cel învăţat a murit la vârsta de 64 de ani, cu 86 de ani mai puţin de ţelul pe care îl fixase pentru el şi pentru întreaga omenire.

Şi noi încă nu înţelegem toate tainele vieţii şi morţii. Nimeni n-a descoperit încă fântâna tinereţii şi nimeni nu s-a întors de dincolo de acel văl al morţii ca să ne spună cum este de partea cealaltă.

Singurele informaţii autentice pe care le avem cu privire la aces subiect doamna caut baiat tanar in bucecea găsesc în marea carte a lui Dumnezeu, Biblia. Aici se dezvăluie răspunsurile la întrebările care au tulburat inima bărbaţilor şi femeilor de-a lungul veacurilor.

Pătrunzând dincolo de spuma emoţiilor şi superstiţiilor oamenilor, ea le va aduce destulă asigurare celor ce se tem de viitor şi care se întreabă ce se întâmplă cu sufletul la cinci minute după ce a murit. Ca să abordăm acest subiect, trebuie să găsim răspunsul la o mare întrebare de bază.

Dacă putem să răspundem corect la ea, toate celelalte întrebări cu privire la moarte şi la suflet se vor deschide asemenea florilor la soare.

ritual pentru a intalni omul vie? ii sale

Problema cu adevărat importantă este aceasta: Ce fel de natură posedă omul ritual pentru a intalni omul vie? ii sale el însuşi? Cum l-a creat Dumnezeu? Are o natură care moare sau o natură nemuritoare? După dicţionar, cuvântul "muritor" înseamnă "supus morţii," iar cuvântul "nemuritor" înseamnă "nesupus morţii". Deci, ne punem întrebarea dacă Dumnezeu a creat omul cu o natură care să moară sau cu puterea unei vieţii fără de sfârşit.

Răspunsul la această întrebare însemnată se găseşte în Iov 4, "Fi-va omul muritor fără vină înaintea lui Dumnezeu?

ritual pentru a intalni omul vie? ii sale

Fi-va el mai curat decât Cel ce l-a făcut? Omul este muritor. Este supus morţii. Dumnezeu nu l-a creat fără capacitatea de a se strica şi de a muri. Adevărul este că, doar Dumnezeu are acea putere interioară de existenţă veşnică. El este nemuritor.

Account Options

Şi ori de câte ori se foloseşte acel cuvânt în Biblie, se referă la Dumnezeu. Amin" 1 Timotei 1, Familia omenească nu a fost înzestrată cu nemurire. Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că doar Dumnezeu are nemurirea. El este Autorul vieţii, marele izvor al oricărei existenţe. Din El îşi trage viaţa oricare altă formă de existenţă.

Amin" 1 TimoteiLa acest punct cineva poate să ridice o altă întrebare cu privire la subiectul nemuririi. Este oare cu putinţă ca omul să aibă un corp muritor, dar un suflet nemuritor care să locuiască în acest templu al trupului? Poate că "adevăratul" om nu este de loc corpul, ci entitatea ritual pentru a intalni omul vie? ii sale nemuritor care locuieşte în corpul muritor. N-are rost să mai speculăm cu privire la acest punct, deoarece este stabilit concis de către un număr de texte biblice.

Sufletul moare Dumnezeu a declarat prin profetul: "Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri" Ezechiel Acest text fixează că sufletul cu siguranţă nu este nemuritor prin natura lui, altfel n-ar putea să moară. Întrucât cuvântul "nemuritor" înseamnă "nesupus morţii," nici nu s-ar pune problema morţii pentru un suflet care să aibă o nemurire înnăscută.

Cel puţin alte zece versete afirmă exact acelaşi lucru şi anume că sufletul nu este ritual pentru a intalni omul vie? ii sale prin natura lui. Domnul Isus, Marele Învăţător, a declarat în Matei că sufletul poate să moară: "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul Sufletul poate să moară şi va muri în focul iadului.

Prin urmare, nu poate să fie nemuritor din fire. Lucrul acesta este şocant pentru mulţi oameni.

Recommended

Părerea tradiţională a fost şi este exact opusul acesteia. Cât de dureros este să afli că în toate cele de referinţe biblice ale cuvintelor "suflet" şi "duh" nici măcar o dată nu se face referire la ele ca fiind nemuritoare sau veşnice. Atunci, de unde a apărut această învăţătură? Majoritatea dintre noi am auzit încă din primii ani ai copilăriei noastre despre "sufletul care nu moare niciodată". Un lucru este sigur; nu-şi are originea în Scriptură.

Adevărul este că a venit direct din tradiţia păgână şi din mitologie. Închinarea vechilor chinezi se întemeia pe credinţa că sufletul nu moare. Hieroglifele piramidelor egiptene descoperă că învăţătura sufletului nemuritor se afla la baza închinării lor la zeul soare. În India, unde am locuit mai mulţi ani, hinduşii cred cu tărie în reîncarnarea şi transmigrarea ritual pentru a intalni omul vie?

ii sale. Ceremoniile păgâneşti africane de voodoo se clădesc pe conceptul unui suflet nemuritor.

Nu există nici măcar un text în sprijinul unei astfel de învăţături în Biblia creştină; cutoate acestea, Cuvântul ne spune cum a început această învăţătură şi cine a rostit prima predică cu acest subiect.

Citiţi Geneza"Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: 'Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: 'Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină? Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: 'Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.

Creatorul declarase că păcatul va aduce moartea, dar Satana a spus exact opusul "Nu chiar veţi muri. Acea predică de început cu privire la nemurirea naturală a fost repetată de multe ori de-a lungul anilor, ades de către predicatori şi teologi care ar fi trebuit să ştie mai bine.

Table of Contents

Acum câţiva ani, revista Reader's Digest a publicat un articol intitulat "Nu există nicio moarte" scris de către unul din cei mai cunoscuţi pastori protestanţi din America. Marele predicator a declarat exact acelaşi lucru pe care i-l spusese marele amăgitor Evei: "De fapt, nu muriţi de tot.

  • Un bărbat din Alba Iulia cauta femei din Iași
  • Она была убеждена, что именно это качество определило всю его карьеру и вознесло на высшие этажи власти.
  • Dating Femeie africana Luxemburg
  • Femei singure in cautare de barbati valjevo

Pare că este moarte, dar de fapt continui să trăieşti şi să ştii mai mult decât ştiai înainte. Desigur, implică cu mult mai mult decât promulgarea unei declaraţii false. Implicaţiile aceste învăţături satanice ajung departe şi au ca urmare veşnicia. Milioane se vor pierde deoarece nu înţeleg adevărul cu privire la natura omului. Înşelarea în această privinţă deschide o uşă, care poate să inunde viaţa cu întuneric şi o reală conducere a demonilor.

Singura protecţie pe care o vom avea vreodată împotriva acestui pericol perfid este să cunoaştem adevărul despre moarte şi suflet.

Duhul se întoarce la Dumnezeu Definiţia cea mai concisă, cea mai clară şi cea mai inspirată a morţii a scris-o Solomon, "Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost şi până nu se întoarce duhul lui Dumnezeu, care l-a dat" Eclesiastul Imediat ne izbeşte cuvântul "se întoarce". După moarte, s-ar părea că totul se întoarce de unde a venit.

Ţărâna se întoarce la pământul din care a fost luată, iar duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Moartea este practic opusul creaţiunii.

ritual pentru a intalni omul vie? ii sale

Ne vine uşor să ne închipuim procesul decăderii trupului şi al descompunerii. Înţelegem foarte bine că aceiaşi compuşi fizici din care este făcut trupul se află şi în pământ. Când este îngropat, corpul se transformă în elementele chimice ale pământului din care l-a luat Creatorul la început.

Eugen nicolae gisca sufletul omului studiat prin clarvedere directa

Dar ce putem spune despre suflarea de viaţă care se întoarce la Dumnezeu? Nu este atât de uşor de înţeles. Nimeni din lume nu poate să explice asta u înţelepciunea omnească. Cu toate acestea, multe versete din Biblie aruncă lumină asupra acestui punct crucial.

Iacob scrie, "După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă" Iacov Cuvântul "duh" are o referinţă de subsol care sună "suflare. Cuvântul real ritual pentru a intalni omul vie?

  1. Duhurile morţilor chiar vorbesc şi aud? | Free Book Library | Amazing Facts
  2. Anun? de femeie care cauta omul Casablanca
  3. Edin? a site- ului cu Skype Pseudonim pentru site- ul de dating

ii sale rădăcinii greceşti este "pneuma," un cuvânt care înseamnă "suflare" sau "aer. Avem pneuri, de asemenea derivate din pneuma, deoarece au aer în ele. Dar acelaşi cuvânt grecesc "pneuma" are şi un alt sens.

ritual pentru a intalni omul vie? ii sale

Înseamnă "duh. Cuvintele "suflare" şi "duh" se folosesc ades în Biblie ca sinonime.

ritual pentru a intalni omul vie? ii sale

Iov declara, "Atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele" Iov Ei bine, nu e nevoie de prea multă inteligenţă să-ţi dai seama că Iov descria acelaşi lucru prin "suflare şi "suflet.

De fapt, asta i-a suflat Dumnezeu omului în nări la creaţiune. Acum tabloul începe să se lumineze. Când Solomon a descris că sufletul se întoarce la Dumnezeu, se referea evident la suflare, deoarece Dumnezeu la început a dat suflare şi prin urmare, era singurul lucru care se putea "întoarce" la cel care a dat-o.

ritual pentru a intalni omul vie? ii sale

Nota de subsol la Geneza se referă la suflarea de viaţă ca la "suflarea duhului de viaţă. Îţi trimiţi Tu suflarea: ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului. Psalmii Aici ordinea este inversată şi suflarea lor se întoarce la Dumnezeu la moarte. Aici Dumnezeu trimite suflarea să creeze, dar Geneza declară că El a dat suflarea să creeze.

Are sens doar când înţelegem că cele două cuvinte se folosesc ca şi sinonime şi înseamnă acelaşi lucru. Reţineţi, vă rog, că această "suflare de viaţă" nu este neapărat aceeaşi ca Duhul Sfânt şi nici "suflarea de viaţă" nu este acelaşi lucru cu aerul obişnuit pe care-l respirăm. Această suflare sau duh reprezintă puterea deosebită, dătătoare de viaţă de la Dumnezeu ca ajută ca trupul să funcţioneze ca un organism. Recitiţi Geneza şi încercaţi să vă imaginaţi actul Creaţiunii. Putem vedea acel trup mort, desăvârşit alcătuit, care conţine chiar elementele necesare vieţii, dar nu era nicio viaţă.

Exista un creier, dar nu gândea.

Despre noi - Ritualuri de trecere

Apoi Dumnezeu a mai adăugat încă ceva trupului pe care îl făcuse. Nu pierdeţi însemnătatea acestor cuvinte ades sunt interpretate greşit. Dumnezeu nu a pus un suflet în trup. El a adăugat un singur lucru -- suflarea sau duhul. Milioane de oameni acceptă viziunea tradiţională, falsă că Dumnezeu a pus un suflet în trup ca să creeze omul.

Afirmaţia aceasta se bazează întrutotul pe învăţătura obişnuită şi greşită ritual pentru a intalni omul vie? ii sale tuturor religiilor necreştine. În Biblie, cu excepţia unei folosiri poetice sau alegorice, sufletul nu intră şi nu iese din trup şi nici nu are o existenţă independentă în afara trupului.

Deoarece cuvântul grecesc psuche care înseamnă "viaţă" s-a tradus uneori cu "suflet" în Versiunea King James, unii au tras concluzii greşite, doar pentru că aplică o definiţie falsă cuvântului "suflet".

Ritual simplu,Divin,cu foi de dafin, care poate indeplini rapid orice dorinta!💞🍀🌺😇

Milioane de oameni au fost învăţaţi că sufletul este nemuritor de la natură şi ori de câte ori citesc sau aud cuvântul, ajung să presupună ceva care este total fals şi nebiblic. Nici măcar o singură dată în Biblie nu se face referire la suflet ca fiind nemuritor sau veşnic.

Adevărul este că sufletul este viaţa conştientă care a apărut atunci când Dumnezeu i-a adăugat suflarea de viaţă trupului. O ilustraţie simplă ne va ajuta să vedem acest adevăr mai clar. Haideţi să asemănăm trupul cu un bec electric. Curentul electric care merge în acel bec reprezintă suflarea de viaţă pe care a pus-o Dumnezeu în trup, iar lumina va reprezenta sufletul care a devenit omul după ce suflarea s-a adăugat trupului.

Într-un exemplu al unui rit de trecere similar, prezentat de Romulus Vulcănescu în Coloana Cerului, viaţa omului este substituită pomului vieţii - ca simulacru al coloanei cerului - într-un ritual, am spune pozitiv, de trecere din nefiinţă în fiinţă considerând ritualul negativ cel de trecere din fiinţă în nefiinţă : Coloana cerului mai pierea forţat prin raptul ei de către magicienii satului, pentru a fi îngropată într-un loc "sub numele şi cu îmbrăcămintea celor ce urmăreau astfel să le piară moartea". Într-adevăr, suma energiei vitale, care rămâne disponibilă prin întreruperea unei existenţe departe de sfârşitul ei, este "creatoare" în sensul că este susceptibilă de a însufleţi orice obiect fabricat de mâna omului. Conform credinţei luptătorilor, armele erau însufleţite, iar prin îndoire sau rupere, deci prin distrugerea lor în această lume, vor putea urma cu mai multă uşurinţă sufletul luptătorului, care şi acesta se desprinde mai uşor de trupul incinerat. Iar reprezentările Pomului Vieţii asigurau regenerarea sufletului într-un alt trup, într-o altă lume.

Când ne uităm la lumina stălucitoare, vedem o reprezentare perfectă a creţiunii terminate. Acum, apăsăm pe buton şi închidem lumina. Ce se întâmplă? Nu mai Femeie intalnire pentru Maroc curent în bec, aşa cum suflarea pleacă din trup la moarte.

Dar unde este lumina? S-a dus în priza electrică? Nu, pur şi simplu nu mai există atunci când curentul s-a separat de bec. Atunci să punem întrebarea, unde este sufletul când suflarea se desparte de trup? Pur şi simplu, nu mai este niciun suflet până ce, la înviere, Dumnezeu nu-i va reda suflarea de viaţă corpului.

N-ar trebui să ni se pară atât de ciudat acum că am descoperit cum toate "se întorc" la moarte aşa cum erau înainte.

Înainte de Creaţiune, omul nu exista în vreo formă lipsită de trup. Nu exista nicio personalitate, nu existau stări sufleteşti conştiente înainte ca Dumnezeu să adauge suflare trupului. În acea clipă, omul "s-a făcut un suflet viu. Desigur când nu se mai realizează acea unire. Să presupunem că avem două lucruri în faţa noastră: scânduri şi cuie. Luăm un ciocan şi batem cuiele în scânduri, făcând o cutie.

Totodată, sunt mamă şi soţie, fiică şi nepoată. Menţionez acest lucru pentru că dincolo de toate studiile şi formările mele academice, consider că o pecete valoroasă asupra formării mele ca om a avut-o contactul meu, prin intermediul bunicilor, cu lumea străveche şi sacră a satului românesc.

Acum avem trei lucruri în loc de două: avem scânduri, cuie şi o cutie. Mai târziu, scoatem cu grijă cuiele şi le punem lângă scânduri. Iar, n-avem decât două lucruri în faţa noastră: scânduri şi cuie.

Ce s-a întâmplat cu cutia? Nu mai există, deoarece este nevoie de cele două lucruri unite ca să existe cutia. În acelaşi mod Dumnezeu a pornit cu două lucruri, trupul şi duhul. Când le-a pus împreună, sufletul "a ajuns" -- a devenit o fiinţă, a început să existe.