Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale


Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale tu ai cunoaște darul lui Dumnezeu… Darul lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu care se dăruiește. Credința este întâlnirea dintre setea lui Dumnezeu și cea a omului. Lui Dumnezeu, fiind Iubire, Îi este sete să iubească și să fie iubit; omului — creatura Sa — îi este sete să fie iubit și să iubească.

Samarineanca reprezintă omenirea întreagă: numai mirele poate sătura acea sete după iubire pe care niciun idol nu o poate sătura.

Nouă ne este sete după Dumnezeu, o sete neastâmpărată, noi suspinăm după El — precum pământul pustiu, fără apă — după El care e viața, izvorul vieții care produce apă în veșnicie. Am văzut în episodul cu Nicodim că trebuie să ne naștem Sa se intalneasca cu omul Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale ii sale sus… Iar nașterea înseamnă a crede în iubire; a-L experimenta, a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a crede iubirii, a ști că suntem fii iar Dumnezeu e Tatăl.

Cum putem atinge această cunoaștere a lui Dumnezeu? Cum putem avea credință? Până acum am descris căile religioase: Nicodim omul legii, devotat, zelos, bun, omul care caută, care face totul bine, dar care nu ajunge la credințăIoan omul care depășește legea… el e profeția care promite o inimă nouă; după ani de asceză și după de ani de așteptare a împlinirii făgăduințelor, ajunge să-L recunoască pe Domnul.

Acum vom prezenta o femeie care vine la amiază la fântână să ia apă și care, în decurs de o oră află credința. Textul — prezentându-ne figura samarinencei — nu descrie doar versiunea feminină a venirii la credință, ci ne arată versiunea universală: toți ajungem la credință în acest fel, fie religioși, fie nereligioși!

Ajungem la credință prin experiența acestei femei care ajunge la credință prin intermediul setei, adică al dorinței. Isus o așteaptă la fântână și-Și exprimă și El dorința. Din versetele noastre vom observa că întâlnirea între două dorințe profunde este credința. Această femeie ajunge la credință, dar e mai greu atât pentru omul drept, care cunoștință serioasă cu un bărbat să trăiască legea, cât și pentru profet să ajungă la credință… Scurtătura se pare că e drumul pe care-l Intalniri gratuite Quebec. Domnul întâlnind această păcătoasă.

Păcătosul, atunci când se recunoaște păcătos, favorizează venirea Domnului care-l mântuiește… Se citește Io. Atunci, obosit fiind de drum, Isus s-a aşezat la fântână. Era pe la ceasul al şaselea. L-am prezentat pe Ioan Botezătorul, profetul, care înțelege cine e Isus, dar nu se spune în ce vreme înțelege, pentru că e în afara timpului, la fel cum făgăduința lui Dumnezeu e veșnică.

Această femeie vine ziua, la amiază. După cum Botezătorul, pregătit de de ani de făgăduință și de de ani de profeție, l-a recunoscut pe Domnul, plus asceza sa personală de peste 30 de ani… Această femeie păgână venind la amiază — pe o căldura toridă, e ca o scenă solară — se întâlnește cu Domnul.

E o scenă de întâlnire… în jurul unei fântâni.

Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale Celibamy femeie intalnire in Canada

Biblia descrie multe scene de întâlnire… Patriarhii își curtau logodnicele la fântână… Iacob a curtat-o pe Rahila, Moise pe Sefora… La fel și Domnul o curtează pe această femeie… Omul, citind pasajul biblic, își amintește imediat de scenele din VT în care ni se descriu patriarhii care-și curtau logodnicele la fântână, transmițându-ne viața.

Simbolurile textului sunt simple: bărbat și femeie; singuri. Sunt mirele și mireasa. Iar întâlnirea e la acest nivel. În această pericopă fiecare cuvânt e o aluzie ascunsă — Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale cine cunoaște Biblia — la evenimentele din VT. Iar ceea ce nu e o aluzie ascunsă e un echivoc evident. Căci textul prezintă o mulțime de echivocuri între Isus și această femeie.

Altfel spus, mai înainte de a ajunge să se înțeleagă, există între ei multe înțelegeri greșite incomprehensiunirăstălmăciri, la fel ca în viața noastră. Ca-n întreaga istorie a raportului dintre Dumnezeu și om: Domnul mereu a fost înțeles greșit încă din prima zi. Femeia s-a îndepărtat, iar bărbatul, în seara primei zile… iar la amiază, în sfârșit, avem apropierea.

Acest text face referire și la Cartea profetului Osea dar și la Cântarea Cântărilor, istoria iubitului și a iubitei care se caută și se află. Sunt forme prin care se curtau și indică modul în care Domnul ne curtează și ne caută… Dacă totul merge bine, căutarea Domnului întâlnește căutarea noastră. În mijloc avem trecerea… Tema fundamentală rămâne apa. Apa e elementul primordial, substantiv de genul feminin.

Până acum apa a fost protagonista întregii Evanghelii și încă va fi… După Prolog, care ne spune: Cuvântul e viața și lumina a tot ceea ce există, urmează imediat botezul lui Isus în apă. În capitolul al II-lea avem apa care devine vin. La cap. În cap. Apoi va urma tema luminii și a vieții. După apă urmează lumina… Cu alte cuvinte, viața e existența concretă, iar lumina e sensul vieții. Samaria, aflată la nord de Ierusalim, era o împărăție separată încă de la începutul întemeierii ei, din anul î.

Apoi erau eretici, căci din întreaga Biblie alegeau numai cărțile cele mai vechi doar Pentateuhuldeci refuzau cărțile Înțelepciunii și ale profeților… Apoi în anul î.

Deci Samaria reprezenta păgânătatea și impuritatea religiei în Israel. În realitate nu e adevărat că trebuie să se treacă pe acolo.

Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale Cele mai bune site- uri de intalnire senior

Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale mult cine pornește din Iudeea pentru a merge în Galileea, evită să treacă pe acolo, fiindu-i mai ușor să urmeze cursul Iordanului pe partea dreaptă. Necesitatea lui Dumnezeu este cea de a fi înălțat. Oare El are nevoie de ceva? Așadar, iubirea Îl constrânge, dar nu e o constrângere extrinsecă exterioarăci e nevoie Sa interioară. Acest verset e simplu, dar ne transmite multe lucruri. Sihar se identifică cu Sihemul. Sihemul este prima bucată din pământul făgăduinței pe care Avraam a văzut-o, venind din pământul său Urul Caldeii.

Aici l-a văzut pe Dumnezeu care i-a reînnoit făgăduințele și i-a construit un altar, la stejarul din Mamvri. Așadar, Sihar amintește de începutul istoriei mântuirii, de patriarhul Avraam, dar mai presus de toate, amintește de patriarhul Iacob care se reîntoarce în patria sa, în timp ce trebuie să-și întâlnească fratele care dorea să-l ucidă, pentru că-i furase dreptul de întâi născut.

Deoarece Iacob a scăpat de mânia fratelui, primul lucru pe care-l face când se reîntoarce de la Laban și ajunge la Sihem, e să cumpere și el o bucată de pământ, aceea de care se vorbește acum, un ogor.

Tocmai cu această ocazie a fost numit Israel, tatăl tuturor celor douăsprezece triburi; deci este tatăl întregului Israel mai înainte de orice divizare. Apoi, se spune că Iacob a dat acest ogor fiului său Iosif… Iosif este fiul iubit, cel din urmă, cel pe care frații doresc să-l ucidă, dar care-i va salva pe toți frații săi.

La Sihem va fi mormântul lui Iosif, cel care a restabilit fraternitatea ruptă.

Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale caut amant tismana

Iosif este primul model al lui Cristos. Apoi, la Sihem s-a întâmplat reînnoirea alianței Intalnirea de prietenie Iosua. Așadar, fântâna lângă care se află Isus, reprezintă amintirea memoria profundă din care izvorăște întreaga istorie a lui Israel.

1 Regi NTLR - Profetul Ilie anunţă seceta - Ilie - Bible Gateway

Și-n jurul acestei amintiri profunde a istoriei antice, veche ca omul, veche ca apa, veche ca dorințele omului, se desfășoară întâlnirea cu Domnul vieții. Vine Isus înspre samarineancă; dar Isus deja a venit… Și avem căutarea noastră sinceră pe care o experimentăm și o trăim… Avem venirea noastră în întâmpinarea Cuvântului… Dar inițiativa este în mare măsură a Sa, drumul cel mai lung îl străbate El… v.

Ni se prezintă fântâna: noi știm că-i un puț. În jurul izvoarelor și a puțurilor se construiau locuințele, străzile, apăreau cetățile, Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale în apropierea puțurilor se petreceau toate întâlnirile și luptele… Puțul este locul dorinței și al certei, al conflictului: a avea un puț de apă înseamnă a avea viață. Din această cauză se certau. Dar fântâna este și locul iubirii și al războiului. Altfel spus, întreaga viață se desfășoară în jurul puțului, care îi dă posibilitate vieții să existe.

Mitul sufletelor-pereche

Isus este acolo, la fântână. În acest loc este numită fântână, iar apoi va fi numit puț. Această variație pe care o face autorul, este o aluzie la acea fântână despre care — în Numeri 21 — se spune că, atunci când Israel călătorea prin deșert, o fântână îl urma… Această fântână îl urma prin văi, prin munți, pentru a oferi apă tuturor.

Ea este semnul grijii lui Dumnezeu — căci atunci nu existau robinete — care în acele timpuri trebuia să folosească metode miraculoase.

Matei 22, | Cateheze biblice

Dar în spatele acestui tablou avem imaginea lui Dumnezeu, care într-adevăr se îngrijește de garantarea apei, adică a vieții poporului Său chiar și-n deșert.

De fapt, viața izvorăște atunci când omul cântă, nu când este trist. Și-l vedem pe Isus stând lângă acea fântână numită apoi puț. Și acel puț este un loc simbolic: mai întâi de toate este puțul din care se ia apa; deci este apa prin care trăim.

Dar și legea este cuvânt de viață, căci fără lege nu putem trăi, ci ne ucidem și, dacă nu există o normă pentru a structura existența, viața se destramă. Așadar, și legea este comparată cu puțul, cu puțul care dă omului viață.

Matei 22,23-33

Apoi această femeie: inima sa este un puț profund, care face referire la ceva mai profund, la acel puț identificat cu viața profundă, cu iubirea lui Dumnezeu. Așadar, acest simbol al fântânii, al vieții, al puțului conține sugestii bogate, iar în jurul lui se desfășoară totul… Iar Isus este lângă fântână, ostenit. Iată călătoria la care mai înainte mă refeream, e călătoria pe care El a înfăptuit-o pentru a veni până la noi: e călătoria care L-a ostenit. Așadar toate aceste cuvinte ne indică, ne amintesc deja sfârșitul Evangheliei, când El ne va da apa vie, iubirea Sa pe care o va revărsa peste toți.

Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale Site- ul de dating romantic francez

De obicei mergeau după apă dis-de-dimineață, pentru că era mai răcoare, pentru că apoi apa se folosea în timpul zilei; iar dacă eventual mai aveau nevoie mergeau să ia apă seara, când nu mai era arșiță. De ce această femeie vine după apă la amiază, când este ora cea mai caldă din zi? Vine pentru că-i este sete, pentru a lua și a bea apă… În om conviețuiesc multe ape și însetări.

Această apa, această sete pe care și Isus o exprimă este dorința. Omul dorește mai presus de toate apa. Fără apă, nu trăiește. Așadar, apa este dorința materială și fundamentală a omului, pentru a trăi.

Ioan 4,4-12

Deci, prima însemnătate a setei și a apei o aflăm la acest prim nivel. Dar există un al doilea nivel, care privește viața umană: în apă omul se îneacă, nu trăiește în apă; apoi, omului nu-i este doar sete după apă, ci după relații, după iubire.

Apa care produce și redă viața umană este iubirea, așadar setea după iubire îi oferă fericire omului. Deci apa pe care această femeie o caută este iubirea și fericirea, la fel ca fiecare dintre noi. Apoi avem un nivel superior, această femeie a căutat foarte mult: a avut șase bărbați și încă îi este sete și încă n-a aflat ceea ce caută. Ea încă mai caută altceva… Așadar, apa este simbolul și a ceva divin, a lui Dumnezeu, începutul, principiul iubirii și al vieții.

Mitul sufletelor-pereche | SENSURI

Ea vine, iar Isus o vede… Cum putea reacționa Isus, care știa că această femeie a avut șase bărbați? Nu-i spune imediat realitatea. Ar fi putut să-i inspire câteva sentimente de vinovăție și s-o convertească… Acest procedeu se poate aplica oamenilor care au păcate precise; dacă un om nu are o vină precisă, are cel puțin vinovăția de a trăi. Deci, Isus i-ar fi putut femei divortate care cauta barbati din tulcea o frumoasă predică despre frica față de moarte, despre cum ea ne amenință în mod fatal — de obicei toate religiile fac așa!

Isus pornește de la nevoia cea mai elementară, nu de la o mustrare dojană. Și nici nu curtează, la fel cum au curtat la fântână Moise și Iacob. Moise înaintea celor șapte surori agresate de păstorii cei mulți, îi îndepărtează pe toți fiind un om robust, apoi cu putere descoperă puțul și adapă turmele fetelor.

La fel face și Iacob care cu mult zel adapă turma Rahilei. Așadar, cu puterea și cu Sa se intalneasca cu omul vie? ii sale lor bărbătească se impun… În schimb, Isus se prezintă cu slăbiciunea nevoia Sa: Îi este sete! El își exprimă dorința. Cel mai important lucru pentru om constă în a ști să-și exprime dorințele.