Citat cauta omul


Citate Celebre despre Omul

Iov Barbu Ştefănescu Delavrancea Omul adevărat, omul bun, nu se răzbună niciodată. Solomon Carl Gustav Citat cauta omulmedic psihiatru şi psiholog elveţian Omul autonom, oricât ar explora el viaţa şi universul, n-are acces la adevăr fără revelaţie.

Petre Ţuţea Omul bine informat face cât o armată. Napoleon Bonaparte Omul bine-crescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare. Ecclesiasticul Mahatma Gandhi Omul bun munceşte şi se roagă.

Ernest Bernea Omul care descoperă pe Dumnezeu se trezeşte ca dintr-o beţie: întreaga lui viaţă i se pare o pierdere de timp. Dar omul necredincios face şi vorbeşte lucruri vrednice de râs; dacă-i dai bani se bucură şi dacă îl lauzi te slujeşte ca un catâr.

De tânăr îşi părăseşte casa în care s-a născut şi pleacă de-şi pierde frumuseţea şi cinstea printre străini.

Dicţionare

Părintele Savatie Baştovoi Omul care este cu Dumnezeu, acela face numai bine şi cu el este tot Citat cauta omul, în timp ce omul fără Dumnezeu face numai rău şi cu el este tot răul. Sfântul Dimitrie al Rostovului Omul care linguşeşte pe prietenul său întinde cursă paşilor lui. Augustin Păunoiu Omul cufundat în neştiinţă este mai nesimţitor decât pietrele.

Categorie Citate despre om scris de raluca 0 Comentarii » Omul este o fiinta imaginativa. Gaston Bachelard Omul este creatia dorintei, nu este creatia nevoii.

Cuviosul Clement Alexandrinul Omul de acţiune nu se încurcă în teorie. Petre Pandrea Omul e făcut să trăiască între oameni. Prin urmare, ori îl educi, ori îl suporţi. Marcus Aurelius Omul e lup pentru om. Plaut Omul e un mister, iar la temelia umanităţii stă mereu admirarea acestui mister.

Thomas Mann Omul este bun de la natură, dar societatea este aceea care îl corupe. Jean-Jacques Rousseau Omul este chemat să caute cu tot dinadinsul să-şi păstreze frumuseţea sufletului. Sfântul Ioan Gură de Aur Omul este deopotrivă Citat cauta omul şi umilinţă, cer şi pământ, vremelnicie Citat cauta omul nemurire, moştenitor al pământului dacă priveşte pe cele de sus, dar şi moştenitor al întunericului dacă priveşte doar spre cele de jos.

Sfântul Grigorie de Nazians Omul este încă la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv, avid, competitiv. Şi … a construit o societate după aceste trăsături.

Citate despre om (I) | Citate biobreaza.ro

Krishnamurtifilosof indian Omul este mare, abia atunci când se recunoaşte mic, când îşi recunoaşte slăbiciunile, neputinţele şi nu virtuţile.

Augustin Păunoiu Omul este o faptură care a primit poruncă să devină Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nazians Omul este patru în unu: spiritul şi sufletul, lumina şi corpul.

Eliphas Levi Omul este pentru om ceea ce lupul nu e pentru lup. Stipe Golac Omul este punctul de întâlnire al spiritului cu materia. Citat cauta omul este însă spiritul?

Legea? i site- ul de dating

Spiritul este sinele. Soren Kierkegaardfilosof şi teolog danez Omul este totuşi cel mai bun calculator. John F. Kennedy Omul este un dialog interior. Blaise Pascal Omul este un ucenic, durerea este învăţătorul său. Alfred de Musset Omul fără Dumnezeu este un simplu animal.

Cauta citate

Sfinţii Părinţi Omul încearcă câte poate după voia sa; iar Dumnezeu le sfârşeşte după dreptate. Sfântul Marcu Ascetul Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia. Dalai Lama Omul la nevoie se prinde şi de ascuţişul sabiei. Proverb Omul mândru nu atrage pe nimeni.

📫 Abonează-te la noutățile noastre

Şi dacă atrage pe cineva, acela se va îndepărta repede! Legătura duhovnicească este indisolubilă numai atunci când există suflet de copil, nevinovăţie Citat cauta omul sfinţenie. Părintele Amfilohie Makris din Patmos Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său.

Woody Allen Omul nu ajunge să trăiască nici o sută de ani, dar se frământă şi îşi face griji pentru o mie de ani. Mitropolitul Filaret Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. Pitagora Omul nu este ceea ce ştie, nici ceea ce învaţă sau propovăduieşte; el este ceea ce iubeşte, ceea ce trăieşte. Mitropolitul Nicolae Mladin Omul nu este creat doar pentru a îngriji şi conduce lumea, ci şi pentru a o transfigura, pentru a o transforma în lumină şi a o aduce ca ofrandă de mulţumire Creatorului.

Teologul Paul Evdochimov Omul nu este numai stăpân al lumii, ci este fiu al ei. El se naşte din pământ şi se întoarce în el. Acest fapt îl încarcă pe om cu o responsabilitate maximă. Îndumnezeirea omului este legată, iată, nu numai de relaţia cu semenii săi, ca persoane, ci ea se realizează în relaţie cu lumea, ca întreg. Teologul catolic Thomas Friedrich Omul nu există decât dacă există Dumnezeu şi nemurirea. Dostoievski Omul patimaş 9.

Adesea, omul îşi este singur cel mai mare duşman. Cicero 2.

Voltaire Omul se cunoaşte în trei împrejurări: la mânie, la bani şi la pahar. Proverb italian Omul trăieşte din iluziile sale. Willhelm Raabe Omul sfătuieşte pe aproapele precum ştie; iar Dumnezeu lucrează în cel ce aude, precum acela a crezut. Sfântul Marcu Ascetul Omul smerit e acela care nu găseşte în sine Citat cauta omul sigur de care să se sprijine, deoarece singura lui certitudine e iubirea pe care celălalt i-a dat-o şi cuvântul pe care celălalt i l-a scris în suflet şi care îl înalţă în mod tainic.

Teologul catolic Marko Rupnik Omul superior este modest în cuvinte şi excelent în fapte. Confucius Omul trebuie să-şi aleagă şi nu să-şi accepte destinul. Paulo Coelho Omul vanitos este laş în faţa judecăţii oamenilor şi arogant în faţa judecăţii lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Scărarul Omul viteaz este foarte sigur de sine.

femei divortate care cauta barbati din požega

Sallustius Omul, animal îndumnezeit. Ion Agârbiceanu Omul, persoană văzută şi nevăzută în acelaşi timp trup şi spirit. Thomas Carlyle A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Sfântul Ioan Gură de Aur A fi om al vremii tale înseamnă şi a îndrepta relele vremii tale, nu a te adapta la ele sau a le promova.

Mitropolitul Antonie Plămădeală A fi sfânt este datoria oricărui creştin, a fiecărui om. Sfinţii Părinţi A greşi e omeneşte, a ierta e dumnezeieşte. Alexander Pope A greşi e omeneşte, a pluti — divin. Woody Allen A iubi pe duşmani nu înseamnă a iubi răul, nici necredinţa sau desfrânarea sau hoţia, ci înseamnă a iubi pe hoţ, pe necredincios, pe desfrânat nu pentru că păcătuiesc, că prin asta întinează numele de om, ci pentru că sunt oameni şi făpturi ale lui Citat cauta omul.

Cuviosul Clement Alexandrinul A răspunde la rău cu bine e dovadă de tărie şi superioritate. Alexandr Sergheevici Puşkin A vorbi despre păcat este considerat retrograd şi Citat cauta omul. Buddha Acolo unde nu este viziune, oamenii pier. Stephen R. Covey Adesea, omul îşi este singur cel mai mare duşman. Cicero Adevărata putere a omului constă în blândeţea sa.

Augustin Păunoiu Adevăratul test al caracterului unui om este cum se comportă cu cei de care nu are nevoie. Lee Corso Adevărul este cel care-l satisface pe om în adâncul sufletului, îi dezvoltă forţele, îi înseninează zilele şi-i procură ani de fericire.

Danut Ardeleanu - Omule de ce esti rau - Official Video ❌ Special Guest: Dan Bursuc

Pedagogul Johann Heinrich Pestalozzi Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi Citat cauta omul.

diogene caut omul

Apocalipsa Sfântul Marcu Ascetul Ambiţia oricărui om se umflă pe măsură ce-i creşte puterea. Oxenstierna Apa este singura băutură pentru un om înţelept. Leviticul Carl Gustav Jungmedic psihiatru şi Citat cauta omul elveţian Arta este mai presus de orice, o revelaţie, o binecuvântare şi o sfinţire a vieţii omeneşti.

Michelangelo Aruncă un om norocos în mare şi el va ieşi cu un peşte în gură. Proverb arab Ascensiunea morală dă strălucire omului şi societăţii în care trăieşte.

Citate similare

Alexis Carrel Aşa cum ne purtăm noi cu aproapele, tot astfel se va purta şi Dumnezeu cu noi. Sfinţii Părinti Atenţia umanităţii trebuie să treacă de la maşini şi lumea fizică la corpul şi spiritul omenesc, la acele procese fiziologice şi spirituale, fără de care Universul lui Newton şi Einstein nu ar exista.

Alexis Carrelmedic chirurg fete frumoase in moldova biolog francez Atunci când ne este viaţa la extrem, ne agăţăm de un singur lucru: credinţa. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise. Şi a făcut Citat cauta omul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.

Facerea 2. Noi oamenii, fiind şi o părticică a dumnezeiescului, purtăm în piept dragostea pentru viaţa viitoare. Sfântul Grigorie de Nazians Avem Stăpân blând şi iubitor de oameni şi nu ne cere lucruri peste puterea noastră. Nici nu ne cere să ne abţinem de la mâcăruri şi să postim aşa, de dragul postului, nici pentru asta să stăm nemâncaţi, ci ca să ne desprindem de lucrurile cele lumeşti şi să folosim tot răgazul cu cele duhovniceşti.

Că dacă ne-am rândui viaţa noastră cu mintea trează, dacă am întrebuinţa tot răgazul vieţii noastre cu cele duhovniceşti şi am mânca atâta doar să fim în nevoie numai şi am cheltui viaţa noastră în fapte bune, nici n-am mai avea nevoie de ajutorul pe care ni-l dă postul. Dar pentru că firea omenescă este trândavă şi se îndreaptă mai degrabă spre tihnă şi plăceri, de aceea Stăpânul cel iubitor de oameni, ca un Tată iubitor a dat leacul postului, ca Citat cauta omul ne desprindă şi de plăceri şi să ne şi ducă de la grijile lumeşti la lucrarea celor duhovniceşti.

Sfântul Ioan Gură de Aur Banul este cea mai sigură piatră de cercare a firii omeneşti. Vasile Alecsandri Beţia este eşecul omului în a-şi controla gândurile. Ray Stannard Baker Beţia nu-i ia omului numai judecata, ci îi schimbă şi simţurile şi-l face pe cel ce se îmbată mai rău decât orice animal.

Privește fiecare zi ca o nouă provocare. Cu fiecare provocare tu devii mai puternic, mai motivat, mai pregătit pentru ceea ce urmează. Care e provocarea ta azi? Tu ești dispus să pui întrebări al căror răspuns poate să nu fie pe placul tău, deși reprezintă adevărul?

Care vită îşi răneşte într-atât vederea şi auzul cum şi le răneşte beţivul? Nu-i aşa că nu-şi mai cunosc Citat cauta omul Nu aleargă adeseori la străini ca la nişte prieteni? Citat cauta omul sar de multe ori peste umbre, ca peste nişte şanţuri şi prăpăstii?

Romani Sfântul Grigorie de Nisa Binele poate lua forma Răului, dar tot Bine rămâne şi face parte din planul creat de El pentru omenire.

Cautare Femeie de asisten? a

Paulo Coelho Binele, din punct de vedere moral, este tot ceea ce se potriveşte cu firea omenească. Ioan Slavici Birocraţia este un mecanism gigant acţionat de oameni mărunţi.

Honoré de Balzac Blestemul este o revărsare de răutate. Cu cât dezvoltarea intelectuală şi morală a omului este mai ridicată, cu atât omul este mai liber şi viaţa îi dă mai multă satisfacţie. Anton Pavlovici Cehov Bună este ispitirea, că aceasta face pe om mai lămurit. Avva Pimen Bunătatea este gândirea lui Dumnezeu, înfăptuită de oameni. Sfântul Ignatie Teoforul Buzele celui drept călăuzesc pe mulţi oameni, iar cei nebuni mor din pricină că nu sunt pricepuţi.

Liubiţa Raichici Ca să-i ferească sufletul de prăpastie şi viaţa lui de calea mormântului; de aceea, prin durere, omul este mustrat în patul lui şi oasele lui sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt. Platon Caracterul unui om Intalnirea cu o femeie tanara malga?

a formează în generaţii şi se transmite genetic. Platon Care Citat cauta omul cel mai mare duşman al omului, dacă nu propria sa minte? Buddha Care este justificarea minciunii?